Kolike

Al-Darari je prenio od Musa ibn Omera ibn Jezida, od Abu Omera ibn Jezida al-Sayqala, od Es-Sadiqa – mir neka je na nj – da je on (Say­qal) rekao da se jedan od njegovih drugova požalio Imamu na kolike. A on mu je odgovorio:

“Zapiši mu suru Al-Fatiha, suru Al-Ihlas i dvije sure za zaštitu – Al-Feleq i An-Nas, potom napiši ispod toga: ‘Utječem se licu Allahovom, Svemogućem, Njegovoj Moći, koja je neprestalna i Njegovoj snazi, koja uvijek postoji, od zla ove bolesti i nevolje koja proizlazi iz nje.’ Potom ćeš piti vodu iz tog zapisa pomiješanog sa vodom kišnicom na prazan stomak. Bit ćeš tako izliječen, ako Bog da.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori