Bolovi u stomaku

Čovjek se požalio Emir al-mu'mininu – mir neka je na nj – na bol u stomaku. On mu je posavjetovao da pije toplu vodu i da izgovori: “O Allah, o Allah, o Allah, o Blagi, o Milostivi, o Gospodaru svih gospod­stava, o Bože, Koji Si visoko iznad svih božanstava, o Kralju svih kral­jeva, o Vlasniče svih vlasništva. Izliječi mi Tvojim lijekovima sve tegobe i bolesti, jer ja sam Tvoj sužanj i sin Tvoga sužnja i ja sam se vratio u Tvoje okrilje.”

Abu Abdullah al-Hawatimi prenio je od Ibn Jaqtina, od Hasana al-Say­qala, od Abu Basira, koji je rekao: “Čovjek se požalio Abu Abdillahu es Sadiqu – mir neka je na nj – na bol u pupku. Es Sadiq mu je rekao:

“Idi i stavi svoju ruku na pupak i reci tri puta: Ovo je posigurno knjiga sveobuhvatna. Laž joj je nepristupačna ispred i iza nje. To je ­Objava Sveznajućeg, Svečujućeg. (Kur'an, 41:42) Ti ćeš biti izliječen, ako Bog da.”

Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao:

“Nema nikoga među vjernicima kojeg snađe bilo koja bolest, a koji, sa prelaskom ruke preko bolne površine, iskreno prouči ajet: Mi smo ob­javili Kur'an u kojem je lijek i milost vjernicima. A nevjernicima On povećava samo propast (Kur'an, 17:82), a da ga On neće izliječiti, kakvu god bolest da bude imao. Istinitost ovoga potvrđena je Kur'anom, gdje se kaže: Lijek i milost vjernicima.

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori