Vjerolomstvo (gadr)

Pokuđenost vjerolomstva

Allahov Poslanik, s.a.v.a., kada je hazreti Aliju obaveze povjeravao, između ostalog, rekao je: „Čuvaj se iznevjeravanja zavjeta Bogu i napuštanja Njegove zaštite, jer je Bog Svoj zavjet i zaštitu učinio sigurnošću, koju je milošću Svojom spustio među ljude. Strpljenje u tegobi čijem se otklanjanju nadaš bolje je od iznevjeravanja zavjeta od čijih loših posljedica i kraja strahuješ.“[1]

Način proživljenja vjerolomnika

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, svaki vjerolomnik nosi bajrak po kojem će biti prepoznat na Dan stajanja.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Znajte, za svakog vjerolomnika će na Dan stajanja biti usađen bajrak srazmjerno njegovom vjerolomstvu.“[3]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] De‘aimu-l-islam, sv. 1, str. 368.

[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 517, predaja 7681.

[3] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 517, predaja 7683.

Pitanja i odgovori