Kamata (riba)

Upozoravanje na kamatu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najgora zarada je zarada od kamate.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji je prokleo onoga koji uzima kamatu, onoga koji mu je daje, onoga koji je bilježi i one koji su joj svjedoci.“[2]

Način oživljenja onoga koji uzima kamatu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je šejtan dodirom izbezumio[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko uzme kamatu Bog Svevišnji će njegov trbuh napuniti džehennemskom vatrom u mjeri koliko je kamate uzeo; imetak koji je njom stekao Bog Svevišnji neće primiti ništa od djela njegova. On će biti pod prokletstvom Boga i meleka sve dok u njega bude ijedan kirat (0,195 g) imetka od kamate.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U noći kad sam uznesen na nebo, naišao sam na ljude s trbusima poput kuća, u kojima su zmije koje se vide sa spoljašnje strane njihovih trbuha. Upitao sam: ‘Ko su ovi, o Džibrilu?’ Odgovorio je: ‘To su oni koji su uzimali kamatu.'“[5]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Emali li-s-Saduk, str. 577, predaja 788.

[2] El-Emali li-s-Saduk, str. 511, predaja 707.

[3] El-Bekare, 275.

[4] Sevabu-l-a‘mal, str. 336, predaja 1.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 11, str. 399, predaja 31857.

Pitanja i odgovori