Interliber 2015

Fondacija „Mulla Sadra“ iz Sarajeva je učestvovala na 38. međunarodnom sajmu knjiga i učila koji se od 10. do 15. novembra 2015. održao u Zagrebu na Zagrebačkom velesajmu. Kao i savke godine učešće Fondacije „Mulla Sadra“ realiziralo se u saradnji sa Iranskim kulturnim centrom u Zagrebu. 

Pitanja i odgovori