Tvrdičluk (buhl)

Opasnosti na putu samoizgradnje

Pokuđenost tvrdičluka

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najdalji od sličnosti meni među vama je škrti bestidni razvratnik.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Džehennemska vatra će na Dan stajanja govoriti trojici: (…) Reći će imućnom: ‘O ti kojem je Bog poklonio brojno i prostrano izobilje Ovoga svijeta, pa te je siromah zamolio za neznatan zajam, a ti si ga iz škrtosti odbio! I progutaće ga.“[2]

Osobine tvrdice

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Pravi škrtac je onaj ko uskraćuje obavezu zekata u svome imetku i ne daje ništa svojoj rodbini, a on sam u svemu drugom rasipa.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Pravi škrtac je onaj koji – kada me u njegovom prisustvu spomenu – ne prizove na mene Božiji blagoslov.“[4]

Škrtac je najmanje miran

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najmanje miran među ljudima je škrtac.“[5]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Tuhafu-l-‘ukul, str. 44.

[2] El-Hisal, str. 111, predaja 84.

[3] Me‘ani-l-ahbar, str. 245, predaja 4.

[4] Me‘ani-l-ahbar, str. 246, predaja 9.

[5] Me‘ani-l-ahbar, str. 195, predaja 1.

[6] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 353, predaja 2660.

[7] El-Emali li-l-Mufid, str. 188, predaja 14.

[8] Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 218, predaja 1095.

[9] Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 221, predaja 1115.

[10] El-Emali li-t-Tusi, str. 385, predaja 838.

[11] El-Kafi, sv. 1, str. 54, predaja 2.

[12] Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 178, predaja 903.

Pitanja i odgovori