Uzroci nesreća, iskušenja i zala

Božija srdžba

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, kada se Bog naljuti na neku ljudsku zajednicu, On ne spusti na njih kaznu propadanja u zemlju niti unakaženja; nego, uvećaju se u njih cijene, uskrati im se kiša i na vlast dođu najgori među njima.“[1]

Duša sklona zlu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Obavežite se činjenjem dobra i ulažite napor da sebe na to priviknete jer čovjek je naravski naklonjen zlu.“[2]

Srdžba

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolji je čovjek onaj koji je spore srdžbe i brzog zadovoljstva, a najgori je čovjek koji je brze srdžbe i sporog zadovoljstva.“[3]

Pijenje onoga što opija

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U nekoj kući se sakupilo svekoliko zlo, a ključ njezin je pijenje onoga što opija.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ono što opija je zbir grijeha, majka zlodjela i ključ zla.“[5]

Razvezivanje jezika

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka se Bog smiluje vjerniku koji zadrži svoj jezik od svakog zla! Uistinu, to je milostinja od njega za njega.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ako i u čemu ima loš predznak, onda je to u jeziku!“[7]

Šejtani od džina i ljudi 

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, šejtan čini došaptavanje čovjeku i melek čini došaptavanje čovjeku. Šejtansko došaptavanje je obećanje zla i poricanje Istine. A meleksko došaptavanje je obećanje dobra i potvrđivanje Istine. Onaj ko to osjeti, neka zna da je to od Boga pa neka Mu zahvali, a onaj ko osjeti nešto drugo, neka zatraži zaštitu u Boga od prokletog šejtana.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Iblis govori svojim šejtanima i kaže: ‘Držite se mesa, opojnih pića i žena, jer ja ne vidim zbir zla, osim u njima!'“[9]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

 


[1] Tarihu Dimešk, sv. 27, str. 391, predaja 5839.

[2] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 120.

[3] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 4, str. 39, predaja 11143.

[4] Džami‘u-l-ahbar, str. 423, predaja 1176.

[5] Džami‘u-l-ahbar, str. 425, predaja 1186.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, str. 298.

[7] El-Kafi, sv. 2, str. 116, predaja 17.

[8] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 219, predaja 2988.

[9] Tibbu-n-Nebijj, str. 5.

Pitanja i odgovori