Stvaranje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, prvo što je Bog stvorio jeste pero. Tada mu je rekao: ‘Piši!’ Ono je upitalo: ‘Gospodaru moj, šta ću pisati?’ Odgovorio je: ‘Piši mjere svega do nastupa Časa!'“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prvo što je Bog stvorio jeste um.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prvo što je Bog stvorio jeste moja svjetlost.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, prvo što je Bog Višnji stvorio jesu duše naše, pa im je dao da govore o Jednom i Jedinom Bogu i da Ga slave, a potom je stvorio meleke.“[4]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1] Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 122, predaja 15116.

[2] ‘Avali-l-leali, sv. 4, str. 99, predaja 141.

[3] ‘Avali-l-leali, sv. 4, str. 99, predaja 140.

[4] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 1, str. 262, predaja 22.

Pitanja i odgovori