Sajam knjiga ispred BBI centra

Fondacija “Mulla Sadra” iz Sarajeva uzela je učešće na sajmu knjige koji je održan od 13. 01.- 23.01. 2014. ispred BBI centra, na trgu djece Sarajeva.
Sajam je organizirala Izdavačka kuća ILUM u sklopu svog projekta “BOSANSKI DUĆAN” čiji je cilj da tokom sezone na kvalitetan i prijemčiv način predstavi čitalačkoj publici u BiH izdanja izdavačkih kuća iz Bosne i Hercegovine.

Pitanja i odgovori