Abbas ibn Ali, bajraktar Kerbele

Riječ je o kratkoj prijemčivo pisanoj biografiji Abbasa ibn Alija, brata po ocu hazreti Husejna, kojem je ovaj srčani junak bio desna ruka u svim bitkama u kojima je učestvovao, sve do šehadeta na Kerbeli.

Pitanja i odgovori