Kada i kako jesti

Al-Bursi je prenio od Muhammeda ibn Jahjaa, od Sinana, od Junusa ibn Zabjana, od Džafera, od Džabira, od Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao da je Emir al-mu'minin kazao sljedeći hadis:  “Ko god želi da mu hrana ne šteti, ne treba jesti dok ne osjeti glad. A kada jede, neka kaže: ‘U ime Allaha, sa Allahom.’ Neka žvače dobro hranu, i neka prestane jesti dok je još pri apetitu.”

Abdullah ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn Zurejka, od Hamada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha, od Husejna ibn Alija – mir neka je na nj – koji je rekao da je Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – poručio: “Ko god želi vječni Ahiret, a ne Dunjaluk, neka nosi laganu odjeću, neka jede rano, i neka ima rjeđe intimne odnose sa ženom.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori