Lijek za bolesti i patnje

Muhammed ibn Džafer ibn Ali al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija – on je bio sredstvo pristupa Al-Mufaddalu ibn Omeru, Al-Mufaddal je bio veza prema Imamu es-Sadiqu, mir neka je na nj – od Muhamda ibn Sinan al-Sinani al-Zahiri, od Abu Abdillaha, od Al-Mufaddala ibn Omera, od Imama Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao:
 

“Ovaj lijek je od Muhammeda, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, i on je sličan lijeku koji je Džibril, uzvišeni melek, donio Musau, mir Allahov neka je na nj, izuzev da ovaj ima veći kvalitet lije­čenja. Ovi lijekovi su preneseni od prijašnjih poslanika i mudraca koji su nasljeđivali poslanike. Ako se lijek konzumira u većoj ili manjoj mjeri (ako se lijeku doda jedno zrno ili umanji za jedno zrno), za razliku od onoga što je izvorno predviđeno, lijek će biti neutralisan i beskoristan, jer kada se suprostavljamo njegovim omjerima, suprotstavljamo se autoritetima koji su ga donijeli.”

Recept je: “Stavi četiri ratla oguljenog bijelog luka u zdjelu i prelij to sa četiri ratla kravljeg mlijeka. Stavi to na blagu vatru i drži sve dok ne ­upije mlijeko. Kada ga upije i bude dobro skuhan, prelij preko toga četiri ratla meda i stavi na lagahnu vatru. Dodaj tome težinu od dva dirhema quarda (morska biljka). Izmiješaj to snažno dok se ne učvrsti. Kada se skuhalo, učvrstilo i izmiješalo, prenesi to dok je vruće u odgovarajuću po­sudu. Poklopi dobro posudu i zakopaj je u ječam ili čistu zemlju i ostavi do ljeta. Zimi uzimaj od toga koliko veći orah svakodnevno ujutro prije doručka. Ovo je ‘sveobuhvatan’ lijek za sve velike i male stvari, značajne i beznačajne. Lijek je dokazan i iskušan među vjernicima. To je lijek Muhammedov, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu.”

Ahmed ibn Muhammed Abu Abdillah prenio je od Hamada ibn Isaa, od Hariza, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – o Muhammedovom, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, lijeku, kojeg niko nije uzeo, a da mu nije koristio za sve bolesti i vjetrove. Stoga, koristite ga i podučavajte o njemu svoje prijatelje vjernike. Svakog vjernika kojeg po­dučite time, to će vam biti zaštita od džehennemske vatre.

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori