Groznica

Awn ibn Muhammed ibn al-Qasim prenio je od Hammad ibn Isaa, od Husejn ibn al-Muhtara, od Usama al-Šahhama, koji je rekao:

“Čuo sam Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je rekao: ‘Naš djed, blagoslov Allahov neka je na nj, za liječenje groznice nije koristio ništa osim šećera težine jednog dirhema sa hladnom vodom na prazan stomak.’”

Al-Qasari ibn Ahmed ibn al-Qasari prenio je od Muhammeda ibn Yahyaa, od Muhammeda ibn Sinana, od Junusa ibn Zabyana, od Mu­hammeda ibn Ismaila, od Abu Zejneb, koji je rekao: “Groznica se istje­ruje na tri načina: povraćanjem, znojenjem i dijarejom (proljevom).”

Hasan ibn Šadhan prenio je od Abu Džafera, od Abu Hasana trećeg (deseti Imam Al-Hadi – umro 868 god.) – mir neka je na nj – koji je rekao: “Najbolja stvar za otklanjanje groznice jeste konzumiranje slatke zobene kaše (načinjene na bazi meda) i mnogo šafrana dnevno, uz uslov da se ništa drugo ne jede toga dana.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori