Loša probava

Muhammed ibn Abdullah al-Askalani prenio je od An-Nadr ibn Su­wejda, od Ali ibn Abu Salba, sina moga brata Šihaba, sljedeće kazivanje:

“Požalio sam se Abu Abdillahu – mir neka je na nj – na patnju s pro­bavom. On mi je rekao: ‘Jedi samo doručak i večeru i ništa između njih, jer u tome je šteta za tijelo. Nisi li čuo Uzvišenog Allaha: Tamo će oni imati blagodat ujutro i uveče. (Kur'an, 19:62)’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori