Ulje ljubičice

Hišam ibn Muhammed prenio je od Sad ibn Džunaba, od Muhammed ibn Abu Umejra, od Hišam ibn al-Hakema, koji je rekao:

“Abu Abdillah –mir neka je na nj – je rekao: ‘Ulje ljubičice je glavno ulje.’”

Od njega se prenosi da je rekao: “Najbolje ulje je ljubičicino ulje. Natrljajte sebe tim uljem, jer njegova prednost nad svim ostalim uljima je poput naše prednosti nad svim ostalim ljudima.”

Od njega se – mir neka je na nj – prenosi da je rekao: “Ljubičicino ulje u odnosu na ostala ulja poput je čovjeka vjernika među ostalim lju­dima.” Potom je rekao: “Ono je vruće zimi, a hladno ljeti, druga ulja ne­maju takve odlike.” Rekao je također: “Ono je toplo zimi, a hladno ljeti, blagodarno i nježno za naše pristalice, a suho za naše neprijatelje. Kada bi ljudi znali šta je sve u njemu, vagali bi ga u zlatnim dinarima.”

Od njega se također prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – je rekao: ‘Koristite ljubičicino ulje, jer odličnost njegova je u odnosu na druga ulja isto kao odličnost Ehli-bejta nad drugim ljudima.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori