Tuberkuloza

Džafer ibn Muhammed ibn Ibrahim prenio je od Ahmeda ibn Bešira da je rekao:

“Kada sam otišao obaviti hadždž, otišao sam u Medinu. Ušao sam u džamiju Božijeg Poslanika – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i nje­govu porodicu – i tamo zatekao Abu Ibrahima kako sjedi pored minbera. Prišao sam mu i poljubio mu glavu i ruke i poselamio ga. On mi je ­otpozdravio i upitao: ‘Kako tvoja bolest?’ Odgovorio sam: ‘Još patim od nje, imam sušicu.’ On mi reče: ‘Uzmi ovaj lijek u Medini prije nego otpu­tuješ za Meku i ozdravit ćeš, voljom Uzvišenog Allaha.’ Uzeo sam pero i papir i on mi je izdiktirao: ‘Uzmi jednake dijelove indijskog narda (indijska biljka iz koje se dobiva ljekovito ulje), cardamoma, šafrana, bunike, bijelog kukurijeka, pyrethruma i dva dijela abarfiyuna. Izmelji ih i procijedi u komadu svile, te ih izmiješaj sa medom iz kojeg je izvađena pjena i otpad. Daj onome koga je snašla sušica količinu približnu jednom grašku sa toplom vodom da to konzumira prije spavanja. Neće proći ni tri noći, a osoba koja to pije bit će izliječena voljom Uzvišenog Allaha.’ Učinio sam to i Uzvišeni Allah uklonio je moju bolest.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori