Ljekovitost mirobalana (vrsta rezdelije)

Prenosi se od Al-Musayyiba ibn Wediha, koji je služio Imama al-Askerija – mir neka je na nj – od njegova oca, od njegova djeda, Džafera ibn Muhammeda, od njegova oca, od Husejna ibn Alija – mir neka je na nj – da je rekao:

“Kad bi ljudi znali šta je žuti mirobalan, oni bi ga kupovali i plaćali bi ga zlatom.” Rekao je jednom od svojih pristaša: “Uzmi jedno zrno žutog mirobalana, i sedam zrna bibera. Izmelji ih i prosij, a potom ih koristi kao kuhloko svojih očiju.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori