Najbolji načini liječenja

Muhammed ibn Ibrahim al-Alawi al-Musawi prenio je od Ibrahima ibn Muhammeda, od Abu Hasana al-Askerija – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Čuo sam al-Ridu – mir neka je na nj – kako razgovara sa svojim ocem. On je rekao: ‘Junus ibn Jaqub, sljedbenik Es Sadika – mir neka je na nj – rekao je: O sine Allahovog Poslanika, čovjek se spaljuje vatrom, ponekad biva ubijen, a ponekad preživi. Imam je rekao: ‘Jedan od ashaba Božijeg Poslanika bio je spaljivan, dok je Božiji Poslanik stajao pored nje­gove glave.’”

Džafer ibn Abd al-Wahid prenio je od Al-Nadr ibn Suweyda, od Asim ibn Hamida, od Muhammeda ibn Muslima, koji je rekao: “Pitao sam Abu Džafera – mir neka je na nj – može li spaljivanje biti korišteno kao medicinski tretman?” On je odgovorio: “Da, Allah Uzvišeni načinio je blagoslov u ovom načinu liječenja i dao je u njemu mnogo dobra.” “Šta ako se neko liječi na ovaj način?” “Nema prigovora tome.”

Ibrahim ibn Abdurahman prenio je od Ishaka ibn Hasana, od Isaa ibn Bešira al-Wasitija, od Ibn Muskana i Zararija, koji su (obojica) kazali: “Abu Džafer – mir neka je na nj – je rekao da je medicina Arapa trovr­sna: kuping, klistiranje i konačno spaljivanje.” 

Od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – je izreka: “Arapska medicina može se dijeliti na sedam vrsta: kuping, klistiranje, kupanje u banji s parom, udisanje para od ljekovitih biljaka, povraćanje i jedenje meda. A konačni lijek je spaljivanje, a ponekad u dodatku tome može biti mazanje lijekom.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori