Toplota u glavi

Hatim ibn Abdullah prenio je od Ibra­hima ibn Abdullaha al-Sa'igha, od Ham­mada ibn Zejda al-Šahhama, od Abu Usame, koji je rekao:

“Učini sljedeće za uklanjanje svake patnje i upale glave. Nacrtaj kvadrat i napiši u njemu:

Spali ovu skicu kvadrata na vatri i potom reci: ‘U ime Allaha, i blagoslov Allahov neka je na Poslanika i njegovu porodicu. Napiši ezan i ikamet na ko­madiću papira i prikači to na tu osobu. Upala i patnja će se povući trenutno, ako Bog da.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori