Anksioznost i stiska u prsima

Abu al-Qasim al-Taflisi prenio je od Hammada ibn Isaa, od Hariz ibn Abdullaha al-Sidžistanija, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – da je Hariz rekao:

“Rekao sam: ‘O sine Poslanikov, osjetio sam nervozu u prsima i napetost u srcu, to me ponekad primorava da prekinem molitvu i onemo­gućava me u učenju u namazu.’ Abu Abdillah je rekao: ‘A šta je sa do­vom od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj?’ Ja sam odgovorio: ‘O sine Allahova Poslanika, poduči me njoj.’ On kaza: ‘Kada te snađe tako nešto, stavi svoju ruku na prsa i reci: U ime Allaha i sa Allahom. O Al­lahu, blagodario si me svojom vjerom i upoznao me sa svojim Kur'anom i poklonio si mi mjesec posta, ramazan – podari mi milost i oprost i bla­goslovi mi sve što si prenio na mene od Svojih blagodati i koristi. O Samilosni, o Onaj koji jedini koristi, o Vječni, o Blagi, sva slava neka je Tebi. Ja nemam nikoga do Tebe, slava neka je Tebi. Utječem se Tebi na­kon ovih izričaja i pohvala o Tebi od poniženja. Molim Te da otkloniš tugu i žalost iz mog srca. Ponavljaj ovo tri puta i bit ćeš izliječen, ako Bog da. Potom donesi salavat na Poslanika, mir i blagoslov Allahov neka su na nj i na njegovu porodicu.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori