Glavobolja

Sahl ibn Ahmed je prenio od Ali ibn Numana, od ibn Musakana, od Abdulrahmana al-Qusayra, od Ebu Džafera al-Baqira, mir neka je na nj, koji je rekao: “Ko god pati od glavobolje, neka stavi svoju ruku na čelo i neka kaže sedam puta: ‘Tražim utočište kod Allaha, u čijoj moći je sve ono što je na kopnu i na moru, na Nebesima i na Zemlji, Onoga koji sve čuje i koji sve zna.’ Nakon toga bit će oslobođen bolova.”

Hariz abu Ajub al-Džurijani prenio je od Muhammeda ibn Abu Nasra, od Sa'laba, od Amr ibn Yezid al-Sayqala, od Džafera ibn Mu­hammeda ibn Ali ibn Huseina ibn Ali ibn Ebu Taliba, mir neka je na nj, da je rekao:

“Požalio sam mu se na glavobolju i na moje danonoćne tegobe s njom. A on (Džafer ibn Muhammed) je rekao: ‘Stavi svoju ruku na čelo, i prouči sedam puta: U ime Allaha, sa čijim imenom ništa ne može nauditi na Nebesima ni na Zemlji, On sve čuje i sve zna. O Allahu, tražim utočište kod Tebe od nesreća od kojih je tražio Tvoju zaštitu Mu­hammed, mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu.’ Bol će se povući zahvaljujući moći Uzvišenog Allaha.”

Ali ibn Urva al-Ahwazi, prenosilac učenja Ehli-bejta, mir neka je na njih, prenio je od Al-Daylamija, od Dawuda al-Raqqija, od Musa ibn Džafera, mir neka je na nj, da je on (Dawud) rekao:

“Rekao sam mu: ‘O sine Poslanikov, imam stalnu glavobolju, pone­kada me ona drži cijelu noć, te me to onemogućava u mojim noćnim mo­litvama.’ Rekao je: ‘O Dawude, kada god te to snađe, stavi svoju ruku na čelo i kaži: Utječem se Allahu i tražim njegovu zaštitu za sebe od svih be­laja koji me pogađaju – u ime Allaha Svemoćnog i Njegovih savršenih riječi, Čijoj moći ne može izbjeći ni pravednik ni nevaljalac­ – Tražim utočište kod Allaha Premoćnog i Sveobuhvatnog preko Poslanika Boži­jeg i njegove časne porodice. O Allahu, putem njihovog posredovanja kod tebe zaštiti me od ovih patnji i tegoba, pa te neće više ovo po­gađati.’”

Abu Sald al-Harawi prenio je od Imama Ride, mir neka je na nj, od svog oca Imama Baqira, mir neka je na nj, koji je kazao:

“Podučavajte naše sljedbenike da uče sljedeće riječi za glavobolju: ‘O Ta-ha, o Zarr, o Tamana, o Tannat!’ Ovo su uzvišena imena i imaju propisanu moć od Svemoćnog Allaha. Allah će tako udaljiti od njih bol.”

Abdullah ibn Bistam je prenio od Ishaka ibn Ibrahima od Abu Hasana al-Askerija – mir neka je na nj – da je on (Ishak) rekao:

“Bio sam sa njim (Imamom Askerijom), kada mu se jedan od naše braće požalio: ‘O, sine Allahova Poslanika, moja porodica trpi velike muke od ove proklete bolesti.’ On je upitao: ‘A kakva je to bolest?’ Čovjek je odgovorio: ‘Glavobolja.’ On reče: ‘Uzmi čašu vode i prouči na nju: Zar ne znaju nevjernici da su Nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (Kur'an 21:30) Potom to popijte i onda nećete imati više po­teškoća sa bolešću, voljom Uzvišenog Allaha.’”

Tamim ibn Ahmed al-Sajrafi prenio je od Muhammeda ibn Halida al-Barqija, od Ali ibn al-Numana, od Davuda ibn Farqada i Mu'alla ibn Hu­naysa da su obojica kazali:

“Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao: ‘Začešljavanje kose na obrazima jača zube, začešljavanje brade otklanja infektivne bolesti, raščešljavanje zamršenih uvojaka kose otkljanja anksioznost iz prstiju, začešljavanje obrva je zaštita protiv lepre, češljanje kose na glavi zaus­tavlja curenje i sluzavost.’”

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahye al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana al-Sinanija, od Junus ibn Zabi­yana, od Al-Mufaddala ibn Omera, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj –  koji je kazao:

“Ovo je dova donesena od Džibrila –mir neka je na nj – Božijem Poslaniku – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – kada je on imao glavobolju. Džibril je rekao: ‘O Muhammede, zatraži utočište za tvoju bolest ovom dovom kod Allaha i On će te sačuvati od ­nje.’ Tada je on rekao: ‘O Muhammede, ko god se utekne Allahu sedam puta ovom dovom za bilo koju tegobu koja ga je snašla, Allah će ga ­Svojom voljom izbaviti iz nje. Pređi svojom rukom preko bolnog mjesta i kaži: U ime Allaha, našeg Gospodara, Čiji spomen je uzvišen na Nebe­sima, našeg Gospodara Čije odredbe na Nebesima i Zemlji jesu obavezu­juće i izvršne. Upravo kao što je Tvoja odredba izvršna na Nebesima, spusti Svoju milost na Zemlju i oprosti nam naše grijehe i naše pogreške. O Gospodaru dobra, spusti svoje izlječenje i milost na toga i toga, sina toga i toga (tu spomenuti njegovo ime).’”

Druga dova za glavobolju:

“O Uzvišeni, Koji ponižavaš velike i uzdižeš male, o Onaj Koji si otklonio nečistoću i grijeh od Muhammeda i njegove porodice svojim pot­punim čišćenjem, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, ukloni moju glavobolju i migrenu.”

Salim ibn Ibrahim prenio je od Al-Daylamija, od Dawud al-Raqqija, koji mu je rekao:

“Bio sam sa Abu Abdillahom Es Sadikom – mir neka je na nj – kada je ušao čovjek iz Horasana, koji je obavljao hadždž. Poselamio je Imama i postavio neka vjerska pitanja. Imam – mir neka je na nj – počeo mu je to objašnjavati. Tad mu čovjek reče: ‘O sine Allahova Poslanika, otkako sam napustio svoju kuću, stalno trpim glavobolju.’ Es Sadik mu reče: ‘Idi odmah u saunu i nemoj ništa činiti dok ne poliješ po sebi sedam pregršti tople vode. Svaki put izgovori Allahovo ime, i poslije toga nečeš imati bolova, voljom uzvišenog Allaha.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori