Genitalije

Prenosi se lancem od Hariza al-Sidžistanija, koji je kazao:

“Obavio sam hadždž i tamo, u Medini, obratio sam se Abu Abdillah es Sadiqu –mir neka je na nj – onda se Mu'alla ibn Hunajs, nek mu se Allah smiluje, požalio Imamu na bolove u genitalijama. Es Sadiq mu je kazao: ‘Izložio si svoje stidne organe otvorenim u nekoliko prilika i Allah te kaznio patnjom zbog toga, ali za to traži zaštitu od toga dovom koju je Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – dao Abu Wa'ilau, nakon što mu se takav bol pojavio.’ Al-Mualla je upitao: ‘O sine Allahova Poslanika, a o kakvoj dovi je riječ?’ On reče: ‘Stavi svoju lijevu ruku na njih i reci tri puta: U ime Allaha i s Allahom, zacijelo, ko god se potčini Allahu i bude dobročinitelj, njegova nagrada je kod Allaha i za njeg neće biti straha niti će on tugovati. (Kur'an, 2:212) O Allahu, ja sam se pokorio Tebi, i sve moje stvari povjerio sam Tebi. Nema utočišta niti sigurnosti osim kod Tebe. Ti ćeš biti izliječen, ako Bog da.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori