Bubuljice ( akne )

Dova za bubuljice: Ali ibn Abas je prenio od Muhammeda ibn Ibrahima al-Alawija, od Ali ibn Musaa, od njegova oca, a ovaj od Džafera ibn Muhammeda Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Kada te snađu bubuljice, stavi svoj kažiprst na njih i kruži njime izgovarajući sedam puta: ‘Nema boga osim Allaha, Obazrivog i Svetog.’ Sedmi put udari po njima i pritisni ih svojim prstom.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori