Bolovi u ušima

Hiraš ibn Zuheyr al-Azdi prenio je od Muhammeda ibn Džamhura al-Qummija, od Junus ibn Zabiyana, od Imama Abdullaha – mir neka je na nj – da je on (Junus) rekao:

“Požalio sam mu se na bol u jednom od mojih ušiju, a Imam mi je odgovorio: ‘Stavi svoju ruku na bolno uho i izgovori sedam puta: Tražim utočište u Allaha, Kome je podložno sve što je na kopnu i na moru, na Nebesima i na Zemlji; i On je Svečujni, Sveznajući. Ono će biti izliječeno, ako Bog da.”

Aslam ibn Amr al-Nusaybi prenio je od Ali ibn Rabbayta, od Mu¬hammeda ibn Salmana, od svog oca, od Imama Abdullaha – mir neka je na nj – da je on jednom od svojih drugova, koga je spopala bol u ušima, pručio dovu za izlječenje sličnu gore navedenoj.

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori