Skraćivanje brkova i dlačica u nosu

Ahmed ibn Beši prenio je od Zijada ibn Mervana al-Abduja, od Mu­hammed ibn Sinana, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Emir al-mu'minin je rekao: ‘Skraćivanje brkova svakog petka je zaštita od lepre. Dlačice u nosu također su zaštita od lepre.’”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori