Dova za porođajne tegobe

Abdul-Wehhab ibn Mahdi prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Ibn Himmama, od Muhammeda ibn Saida, od Abu Hamze, od Abu Džafera –mir neka je na nj – koji je rekao:

“Ako ženu spopadnu porođajni bolovi, napišite ove ajete za nju i omo­tajte ih u čistu oblogu sa miskom i šafranom. Potom to sperite u izvor­skoj vodi. Neka to žena pije i neka time pošprica svoj stomak kao i svoje genitalije. Ona će se tada poroditi trenutno.” Napišite: A njima će se pričiniti, na dan kada ga vide, da nisu ostali više od jednu večer ili jedno jutro njezino! (Kur'an, 79:46) A na dan kada oni ugledaju ono čime im se prijeti, pričinit će im se kao da su samo časak dana ostali! Ovo je ob­znana! A zar će biti uništeni do ljudi raspusni! (Kur'an, 46:35) U kazivanjima o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur'an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega ob­javljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost naroda koji vjeruje.(Kur'an, 12:111).

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori