Slijeđenje

Pokuđeno slijeđenje  

A kada im se kaže: “Pristupite onome što Allah objavljuje, i Poslaniku!”, oni odgovaraju: “Dovoljno nam je ono na čemu smo pretke naše zatekli.” Zar i ako preci njihovi nisu ništa znali i ako nisu upućeni bili?![1]

Imam Sadik, mir s njim, jednom od svojih prijatelja: “Nemoj se nikad povoditi za gomilom pa da kažeš: ‘Ja sam uz ljude i jedan sam od njih.’”[2]

Imam Sadik, mir s njim, u vezi sa riječima Allahovim: Oni, pored Allaha, božanstvima smatraju svećenike svoje i monahe svoje: “Tako mi Al­laha, niti su im se klanjali, niti su za njih postili, već su ljudima dozvoljavali zabran­jeno i zabranjivali dozvoljeno, a ljudi su ih slijedili.”[3]

Koga je dozvoljeno slijediti

Imam Askeri, mir s njim, nakon što je korio jevrejski narod zbog slijeđenja iskvarenih učenjaka: “Ko od našeg naroda bude sli­jedio onakve fakihe koje su oni slijedili, bit će poput jevreja koje je Al­lah, dž.š., korio zbog slijeđenja njihovih iskvarenih učenjaka. Među­tim, koji od fakiha bude sačuvao svoju dušu i očuvao svoju vjeru, suprotstavlja­jući se strastima, pokoravajući se naredbi Gospodara, na narodu je da ga slijedi, a takvi su samo neki od fakiha koji nas slijede, ali ne svi.”[4]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 4, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., s arapskog preveo: Ertan Basarik


[1] El-Maide, 104.

[2] Me‘ani-l-ahbar, 266/1.

[3] El-Mehasin, 1/383/847; Et-Tevbe, 31.

[4] El-Ihtidžadž, 2/510/337.

Pitanja i odgovori