Vjera u Boga, sticanje Njegova zadovoljstva i bogobojaznost

Imam Ali ibn Husejn, a.s., kaže: “Najbolji čovjek je onaj koji radi prema onome čime ga je Allah obavezao.” (El-Kafi, sv. 2, str. 81.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Onaj koji voli u ime Boga, mrzi u ime Boga i daje u ime Boga je od onih čija vjera je potpuna.” (El-Kafi, sv. 2, str. 124.)

Imam Hasan Askeri, a.s., kaže: “Nema vrjednijih osobina kod vjernika do ove dvije: da vjeruje u Allaha i da je koristan muslimanima.” (Biharu-l-envar, sv. 17, str. 218.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najvrjednije od onoga što uvodi ljude u Džennet su bogobojaznost i dobra narav.” (Biharu-l-envar, sv. 71. str. 373)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kada donosite odluku o nekoj stvari razmišljajte o njenom rezultatu. Ako je dobar i ispravan slijedite je, a ako nije ostavite je.” (Biharu-l-envar, sv. 77, str. 130.)

Imam Sadik, a.s., je bio upitan o bogobojaznosti, pa je rekao: “Bogobojaznost je da te Bog vidi na onom mjestu na kojem ti je zapovijedio da budeš, a da te ne vidi na onom gdje ti je to zabranio.” (Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 678.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Stidi se Allaha kao što se stidiš dobra čovjeka iz svog naroda.” (Mustedreku-l-vesa'il, sv. 8, str. 466.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Divna li je zaštita od strasti obaranje pogleda.” (Gureru-l-hikam, str. 321.)

Imam Ali, a.s., kada ga je Ibn Muldžem ranio, rekao je Hasanu i Husejnu, a.s.: “Savjetujem vam bogobojaznost i ustezanje od Ovog svijeta, makar vam se nudio. Ako vam se nešto uskrati, ne žalite se. Govorite istinu i radite za nagradu. Protivite se tlačitelju i pomažite potlačenog.” (Nehdžu-l-belaga, pismo 47.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Savjetujem ti strah od Boga, sine moj, da ustraješ na Njegovim zapovijedima, da ispuniš svoje srce sjećanjem na Njega i čvrsto se držiš Njegovog užeta. Pa koja je veza pouzdanija od veze između tebe i Boga, ako je uspostaviš?” (Nehdžu-l-belaga, pismo 31.)

Ebu Osama kaže da je čuo Imama Sadika, a.s., da kaže: “Drži do bogobojaznosti, pobožnosti i truda, govori istinu, pošteno svjedoči, vraćaj povjerene zaloge, budi lijepe naravi i održavaj dobre komšijske odnose. Pozivajte sebi djelima, a ne jezikom. Budite ukras, a ne sramota. Produžujte ruku’ i sedždu, jer zaista kada neko od vas produži ruku’ i sedždu šejtan iza njega vikne: ‘Teško meni, on se pokorio, a ja sam se protivio, on je učinio sedždu, a ja sam odbio!'” (El-Kafi, sv. 2, str. 77.)

Imam Bakir je rekao: “Našao sam u knjizi Alija ibn Husejna, a.s.: ‘Zaista, za prijatelje Božije neće biti straha niti će za čim žaliti ako ispunjavaju obaveze prema Bogu, slijede tradiciju Poslanika, s.a.v.a., izbjegavaju ono što je zabranjeno, odriču se prolaznog sjaja Ovog svijeta, a čeznu za onim što je kod Boga, trude se da zarađuju ono što je čisto od Božije opskrbe, radi Njega ne želeći se time razmetati, niti gomilaju bogatstvo, već udjeljuju ono što im je propisano. To su oni čija zarada je blagoslovljena i bit će nagrađeni za ono što su pripremili za Budući svijet.” (Biharu-l-envar, sv. 69, str. 277.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Zaista su ljudi, od vrmena Adema pa do danas isti kao zupci češlja i nema prednosti Arap nad nearapom ili crvena rasa nad crnom, osim u bogobojaznosti.” (Mustedreku-l-vesa'il, sv.12, str. 89.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Sigurno je bolje malo djela učinjenih s bogobojaznošću, nego mnogo djela bez bogobojaznosti.” (El-Kafi, sv. 2, str. 76.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori