Dova za oči

Muhammed ibn al-Muthanna prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Amr ibn al-Miqdama, od Džabira, od Imama Baqira – mir neka je na nj – da je rekao:

“Kada bi Božiji Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – ili neko od članova njegove porodice ili ashaba imao problema s upalom očiju, on bi molio sljedećom dovom: ‘O Allahu, po­dari mi valjan sluh i vid i učini ih mojim srodnicima, i pomozi me protiv onih koji me proganjaju, i osveti im se.’”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori