Prisutno i stečeno znanje

Prisutno znanje (عـلم حضـورى) i stečeno znanje (عـلم حصولى)

Znanje se iz drugog ugla dijeli na dva oblika:

1. Prisutno znanje (عـلم حضـورى)

2. Stečeno znanje (عـلم حصولى)

Prisutno znanje, kao što jasno proizlazi iz samog njegovog imena, pred­stavlja prisustvo predmeta spoznaje (معلوم) kod saznavaoca (عالم), kao što je znanje duše o svojoj zbilji i atributima koji o njoj opstoje; znanje o sreći i tuzi, bolu i teškoći i sl., jer su svi ovi atributi prisutni u duši; ili znanje Božije o Njegovoj Biti i stvorenjima Njegovim. Ova vrsta znanja nije tema razmatranja logike.

Stečeno znanje ostvaruje se posredstvom odslikavanja slike objekta spoznaje u spoznavaocu. Prema tome, razlika između stečenog i prisut­nog znanja je u sljedećem:

a) Stečeno znanje posredstvom slike percipiranog objekta biva ­prisutno kod saznavaoca, suprotno prisutnom znanju kod kojeg je sam ob­jekt spoznaje prisutan kod saznavaoca a ne njegova slika.

b) Znanstveni bitak percipiranog (وجود عـلـمي معـلوم) kod stečenog znanja razlikuje se od njegovog pojavnog bitka u spoljnjem svijetu (وجود عـينى). To znači da zbilja predmeta spoznaje egzistira u spoljnjem svijetu, dok je njegova slika prisutna kod saznavaoca, suprotno prisutnom znanju kod kojeg su znanstveni i pojavni bitak jedna te ista stvar, a to je upravo ono što je prisutno kod saznavaoca.

c) Kod stečenog znanja je moguća greška, za razliku od prisutnog znanja kod kojeg ona nije moguća. Budući da je kod stečenog znanja slika posrednik između objekta spoznaje i saznavaoca, postoji mogućnost da se ta slika ne podudara sa pojavnim objektom saznavanja, dok kod pris­utnog znanja ne postoji posrednik.

d) Stečeno znanje je moguće podijeliti na pojam i sud, za razliku od prisutnog znanja.

e) Prisutno znanje uvijek prethodi stečenom znanju. Drugim ri­ječima, stečeno znanje se uvijek oslanja na prisutno, jer je sama slika o ob­jektu spoznaje prisutna u umu saznavaoca. To znači da saznavalac pos­redstvom te slike, koja sama jeste prisutno znanje, stiže do objekta spoznaje i time stječe znanje o njemu.

Između prisutnog i stečenog znanja postoje i druge razlike koje treba is­traživati u nauci filozofiji.

Izvor: Akbar Eydi, Islamska logika, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori