Šehidi

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Iznad svakog dobročinstva postoji veće, sve dok čovjek ne pogine na Božijem putu, jer iznad toga ne postoji veće.” (Biharu-l-envar, sv. 100, str. 10.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Onome ko bude ubijen na Božijem putu, Bog neće ukazati ni na jedno od njegovih loših djela.” (El-Kafi, sv. 5, str. 54.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, kada bi se svi na Nebesima i na Zemlji udružili da ubiju vjernika ili da budu zadovoljni s tim, Bog će ih sigurno sve zajedno uvesti u Vatru.” (Biharu-l-envar, sv. 75, str. 149.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Niti jedna kap krvi nije Uzvišenom Bogu draža od kapi krvi prolivene na Njegovom putu.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 15, str. 14.)

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori