Vjersko-kulturna manifestacija “Musalla 2012”

Fondacija „Mulla Sadra“ u Sarajevu učestovala je na manifestaciji „Musalla 2012“ koja se održala u Sanskom Mostu od 2. do 6. 7. 2012. godine. U sklopu večeri Kur'ana koja je bila na programu 5.6. 2012. Fondaciju je zastupao hafiz Aziz Alili iz Hrvatske uz najbolje učače i hazife Kur'ana iz Turske, Irana,Austrije i Njemačke u džamiji Sultan Mehmed Fatih 1463“ u Donjem Kamengradu. Dana 4. i 5. 7. 2012. Fondacija je posjetiteljima ove velike manifestacije ponudila svoja izdanja u obliku prodajne izložbe gdje su svi zainteresirani mogli kupiti naša izdanja uz vrlo povoljne cijene.

Pitanja i odgovori