Hazreti Sedžadovo – mir neka je na nj! – moljenje u prizivanju blagoslova na sljedbenike i svjedoke poslanika

Bože, što se tiče sljedbenika poslanika
i onih ljudi na Zemlji koji ih svjedoče neviđene,
dok im se glupi suprotstavljaju izvikivanjem laži –
oni čeznu za izaslanicima koji su donijeli istine vjere

u svakom dobu i vremenu u kojem si
slao poslanike i postavljao za ljude vodiča
od vremena Adema sve do Muhammeda
– Bog blagoslovio njega i čeljad njegovu! –
između imama upute i predvodnika svjesnosti o Bogu
– na sve njih neka je mir! –
sjeti ih Se oproštenjem i zadovoljstvom dobrim!

Bože, a naročito što se tiče drugova Muhammedovih,
koji se dobro vladaše u drugarstvu,
koji izdržaše teško iskušenje u pomaganju njemu,
odazvaše mu se kad čuše dokaz poslanica njegovih,
odvojiše se od supruga i djece u uzdizanju riječi njegove,
boriše se protiv očeva i sinova u snaženju vjesništva njegovog,
i preko njega postigoše pobjedu; koji bijahu posve obuzeti odanošcu njemu,
nadajući se trgovini koja ne propada u ljubavi prema njemu [33],
koji napustiše porodice svoje kad se uhvatiše čvrsto za rukohvat njegov
a porekoše rođaci njihovi kad se oni smiriše u okrilju srodstva njegovog;

ne zaboravi, Bože, šta oni napustiše Tebe radi i u Tebe,
i zadovolji ih dobrim zadovoljstvom Tvojim
za stvorove koje Ti dovedoše,
dok bijahu s Poslanikom Tvojim,
pozivatelji Tebi Tebe radi.
Iskaži im priznanje za napuštanje zavicaja
svog naroda Tebe radi i odlaženje od opskrbe obilne – oskudnoj
i onima od njih koji postadoše žrtve nepravde i koje Ti umnoži u veličanju vjere Svoje.

Bože, i daj onima koji slijediše Drugove u činjenju dobra,
koji kažu: Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj
koji prije nas odoše u vjeri! –
Tvoju nagradu najbolju, onima koji odoše pravo putu Drugova,
pronađoše smjer njihov,
i nastaviše u načinu njihovom.
Ne odvrati ih nikakva sumnja u sigurnost uvida njihovog,
niti ikakva nesigurnost odbi u slijedjenju staza njihovih
i vođenju uputom svjetla njihovog.
Što se tiče njihovih pomagača i podržatelja,
oni svjedočiše njihovu vjeru, dosegoše uputu preko upute njihove,
saglašiše se s njima, i nikad ih ne osumnjičiše za ono što im prenesoše.

Bože, i blagoslovi sljedbenike,
od ovog dana našeg do Dana sudnjeg, žene njihove,
potomstvo njihovo, i one od njih koji Ti se pokoravaju, blagoslovom kojim
ćeš ih sačuvati od nepokornosti Tebi,
napraviti mjesto za njih u predjelima Vrta Svoga,
obraniti ih od spletke šejtanske,
pomoći im u krjeposti u kojoj oni traže pomoć od Tebe,
zaštititi ih od događaja nenadnih koji dolaze Noću i danju
– osim događaja koji dolaze s dobrom –
i potaknuti ih da svežu čvrst uzao dobre nade u Te,
ono što je u Tebe, i ustegnu se od misli bolesnih
pred onim što drže ruke robova Tvojih.
Tako ćeš ih vratiti čežnji za Tobom i strahu od Tebe,
i navesti da odbace obilje časovitog,
učiniti da zavole rad za odgođeno
i pripreme se za ono što dolazi poslije smrti,
olakšati im svaku patnju koja ih zadesi
na dan kada duše tijela napuste,
osloboditi ih onog što proizvodi opasnosti iskušenja
i bacanja u vatru i ostajanja zauvijek u njoj,
i izvesti njih do sigurnosti, mjesta boravka svjesnih.

Izvor: Sahifa – Potpuna knjiga Sedžadova

Pitanja i odgovori