Veličina Božija i stvaranje svemira u govoru Imama Alija

Silnom Veličinom Svojom i Uzvišenom Moći stvaranja novoga On je stvorio krutu suhu zemlju iz vode neizmjernog, jedrog i uzburkanog oceana. Onda ju je raslojio i razdvojio u sedam nebesa, poslije čega su međusobno spojena. Tako su umirena odredbom Njegovom i zaustavljena na granici koju je On odredio. I On je učvrstio zemlju koju nose tmina duboka  i ocean vode obuzdane, pokorne naredbi Njegovoj i potčinjene veličanstvenosti Njegovoj, dok se protjecanje njegovo zaustavlja u strahu pred Njim.

On je oblikovao visoke planine njezine, litice kamenite i gorja mehka tako što ih je čvrsto usadio u ležišta njihova i obavezao ih na mirovanje. Vrhovi se njihovi dižu u zrak, dok su korijeni njihovi čvrsto u vodi. Na taj način je On uzdigao planine iznad ravnica i utvrdio temelje njihove u opsezima prostranim gdje god one stajale. Vrhove im je učinio visokim, a tjelesa njihova uznositim. Uspravio ih je poput stupova nosećih za zemlju i utvrdio ih je u njoj poput klinova. Zemlja je tako postala postojana, u protivnom, uvijala bi se sa stanovnicima svojim, ili se stropoštavala unutar s teretom svojim, ili se pomjerala s položaja svoga.

Slavljen je zato Onaj Koji ju je zaustavio poslije strujanja tekućine njezine i ukrutio je poslije tečnog stanja strana njezinih. Tako je On nju učinio kolijevkom za stvorove Svoje i rasprostro je za njih poput postelje nad oceanom dubokim koji je smiren i koji se ne pokreće. Vjetri ga siloviti pomiču tamo i ovamo, a oblaci upijaju vodu iz njega.

U tome, pazite, ima pouke za sve koji stoje u strahopoštovanju! (79:26)

 

 

Izvor: Staza rječitosti, govor 210.

Pitanja i odgovori