Briga za bolesne

Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je:  „U međusobnom činjenju dobra vjernici su kao jedno tijelo, pa kada zaboli jedan organ, i ostali osjećaju posljedice tog bola.“

U islamskom društvu, u kojem se život temelji na međusobnoj ljubavi i pažnji, ljudi ne smiju biti ravnodušni, posebno kada je riječ o bolesnima i nemoćnima.

Božiji Poslanik, s.a.v.a, mnogo je puta govorio o njezi, pa je tako jednom prilikom u medinskoj džamiji kazao: „Onoga ko jedan dan njeguje bolesnika Uzvišeni Bog će proživiti s poslanikom Ibrahimom, na siratu će proći brzo poput munje, pa ko se trudi otkloniti potrebe bolesniku, Bog će mu oprostiti sve grijehe.

Ove njegove riječi samo su pokazatelj važnosti njege i naglašavaju suosjećanje u islamskom društvu.

Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je da je jedan od čimbenika koji su učinili Jusufa, a.s, velikim dobročiniteljem, njegova briga o bolesnima u zatvoru. Upravo ovaj čin bio je jedan od razloga zašto je Jusuf, a.s, dosegnuo tako visok položaj.

Kada se hazreti Fatima razboljela, nije željela da se za to sazna niti je primala posjete, pa je cjelokupnu njegu o njoj na sebe preuzeo hazreti Ali.

 

Izvor: Bihar al-Anwar, svezak 76, str. 217, 274, 368.

Pitanja i odgovori