Sporazum o naučnoj i tehničkoj saradnji između Fondacije “Mulla Sadra” i Opće biblioteke Tešanj

U petak 24. februara 2017. godine u prostorijama Fondacije “Mulla Sadra” u BiH u Sarajevu potpisan je Sporazum o naučnoj i tehničkoj saradnji između Fondacije “Mulla Sadra” i Opće biblioteke Tešanj. Svečanom potpisivanju sporazuma prisustvovali su dr. Ghobad Soleimani, direktor Fondacije, i mr. Almina Alagić, direktorica Opće biblioteke Tešanj. Sporazum je potpisan na period od pet godina, a zajednički ciljevi saradnje odnosit će se na širenje i jačanje kulture u društvu, kao i podizanje nivoa općeg znanja, sa posebnim akcentom na mlade, te korištenje iranskih naučnih i drugih iskustava u domenu bibliotekarstva, korištenja biblioteke i čuvanja bibliotečkog fonda. Tom prilikom Fondacija “Mulla Sadra” u BiH obavezala se da će materijalno pomoći opremanje digitalne arhive biblioteke i izrazila spremnost da uzme učešće u zajedničkim kulturnim i naučnim projektima biblioteke.

Pitanja i odgovori