IN MEMORIAM: prof. dr. Munib Maglajlić

U ponedjeljak 19. 10. 2015. godine u Sarajevu je na Ahiret preselio naš uvaženi prof. dr. Munib Maglajlić, jedan od istaknutijih bošnjačkih intelektualaca. Prof. Maglajlić je rođen 1945. godine u Banjoj Luci. Maternji jezik i književnost i historiju diplomirao je 1966. godine na Višoj pedagoškoj školi u Banjoj Luci, a 1970. godine diplomu je stekao i na studijskoj grupi Istorija jugoslovenskih književnosti i srpskohrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Postdiplomski studij iz književnosti, a zatim i doktorsku disertaciju o bošnjačkoj usmenoj baladi odbranio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1994. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu radi na Odsjeku za južnoslavenske književnosti, gdje je bio u zvanju redovnog profesora. Objavio je veći broj članaka i rasprava, pretežno o bošnjačkoj usmenoj književnosti, te priredio niz antologija i različitih zbornika iz istog područja.

Prije rata u BiH bio je direktor Instituta za književnost, a potom se posvetio aktivnom učešću u radu Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, u kojoj je bio predsjednik od 1994. do 2001. godine. Sve do smrti bio je i direktor Instituta za bošnjačke studije BZK “Preporod” i urednik u Fondaciji “Mulla Sadra”. Uže područje bavljenja profesora Maglajlića bile su usmena književnost i njene veze s pisanom književnošću te starija književnost, o čemu je objavio pet knjiga i desetke prikaza, osvrta i rasprava. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine odbranio je magistarski rad “Sevdalinka (Književnohistorijsko i književnoteorijsko određenje jednog kratkog usmenog oblika sa bosanskohercegovačkog prostora)”, a 1980. godine doktorsku disertaciju pod naslovom “Književnohistorijsko i književnoteorijsko određenje muslimanske narodne balade”.

Fondacija “Mulla Sadra” u BiH izražava duboko žaljenje za gubitkom ovog velikog čovjeka i prijatelja. Inače, prof. dr. Maglajlić je bio predsjednik Upravnog odbora Fondacije i njezin dugogodišnji saradnik. Uredio je preko 80 knjiga u izdanju Fondacije “Mulla Sadra” i svojim je nesebičnim zalaganjem doprinio širenju Božije riječi i naučavanja Božijeg poslanika, s.a.v.a. Uzvišenog Boga ponizno molimo da našem dragom profesoru i prijatelju podari lijepi Džennet, u društvu Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i drugih bogougodnika. Amin!

Uredništvo portala mullasadra.ba

Pitanja i odgovori