Moljenje imama Sedžada, mir neka je na njega, u traženju utočišta od neugodnosti, loših osobina i pokuđenih djela

Bože, tražim utočište u Tebe od
poticaja pohlepa,
siline gnjeva,
vladavine zavisti,
krhkosti strpljenja,
manjkanja zadovoljstva,
osorosti ćudi,
poticaja strasti,
naklonosti srdžbi,
slijeđenja inada,
suprotstavljanja uputi,
sna u neobzirnosti,
pothvata prenapornog,
promicanja laži nad istinom,
ustrajavanja u grijehu,
umanjivanja neposlušnosti,
uvećavanja poslušnosti,
natjecanja s imućnim,
preziranja siromašnih,

lošeg upravljanja nad onima u vlasti našoj,
uskraćivanja zahvalnosti onima koji su nam dobro učinili,
pomaganja činiteljima zla,
ostavljanja ikog u nevolji,
htijenja ičeg što po zakonu nije naše,
i govorenja o znanju bez znanja.

Tražimo utočište u Tebe od
skrivanja nepoštenja prema ikome,
opčinjavanja djelima našim,
produljivanja nada naših.
Tražimo utočište u Tebe
od slabe umnosti,
prezirnog gledanja na malo,
šejtanovog ovladavanja nama,
vremena koje nas pogađa,
i vladarevog tlačenja nas.

Tražimo utočište u Tebe
od djelovanja uz rasipništvo,
i neimanja dovoljno.
Tražimo utočište u Tebe
od zlobe neprijatelja,
siromaške potrebe za jednakim,
življenja u tegobi,
i umiranja bez spremnosti.

Tražimo utočište u Tebe
od najstrašnije grižnje savjesti,
najveće žalosti,
najužasnije nesreće,
zlog svršetka putovanja,
uskraćenja nagrade, i spuštanja kazne.

Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
i milošću Svojom daj mi utočište od svega tog,
i svakom vjerniku, i mušku i žensku,
o Najmilosniji od milosnih!

 

Izvor: Sahifa – Potpuna knjiga Sedžadova, prijevod na bosanski: Rusmir Mahmutćehajić

Pitanja i odgovori