Buket cvijeća

Danas, dok svjedočimo moralnom padu čovječanstva, islam pruža ruku da spasi čovjeka utonulog i zagušenog u porocima. Tako i ova knjiga čiju glavninu sačinjava 440 hadisa Božijeg Poslanika i predaja njegove porodice, može biti najuzvišenija pouka života, tumač cilja našeg stvaranja i svjetiljka koja osvjetljava stazu tragaocima za istinom. Sama riječ hadis označava govor koji donosi nešto novo. Zato za riječi izrečene stoljećima prije nas kažemo hadis, odnosno označavamo nešto novo? Odgovor je jasan; to su riječi čiju vrijednost vrijeme ne umanjuje, jednako aktuelne danas, kao i onda kada su izrečene.

Hadisi i predaje u Buketu cvijeća dati su u arapskom izvorniku i u prevodu na bosanski, te raspoređeni prema temama, tako da je čitaocu lahko kretati se kroz knjigu u skladu sa svojim interesovanjima i potrebama.

Pitanja i odgovori