Eš'arije

Eš'arizam (arapski:الأشعرية, al-Ashʿariyya) je teološka škola sunitskog islama koja se temelji na teološkim idejama Abu l-Hasana al-Eš'arija (b. 260/873-4 d. 324/935- 6). Na početku svog znanstvenog putovanja, on je bio mu'tezilija, ali je nakon nekog vremena tražio umjereni put između radikalnog racionalizma Mu'tezile i anti-racionalizma ehli-hadisa. Njegovi napori rezultirali su prihvaćanjem ideja Ehli-Hadisa zajedno s njihovim racionalnim objašnjenjem. Međutim, nije bio uspješan u rješavanju nekih temeljnih problema ideja ehli-hadisa poput determinizma (džebr).

Danas većina sunita slijedi eš'arizam u svojoj teološkoj vjeri. Neki od velikih učenjaka eš'arizma su Abu Bakr al-Bakillani, ‘Abd al-Qahir al-Baghdadi, Imam al-Haramajn al-Džuwajni, Abu Hamid al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, ‘Adud al -Din al-Idži, Sa'd al-Din al-Taftazani.

Neka od njihovih uvjerenja su:

1. Nejedinstvo svojstava i biti (nasuprot mišljenja filozofa i mutezila).

2. Sveobuhvatnost Božije volje, odredbe i presude u svim događajima (ovo mišljenje je protiv mutezila, dok su filozofi saglasni).

3. Zla kao i dobra su od strane Boga (naravno po mišljenju ašarija, ovo mišljenje proizilazi iz gornjeg).

4. Čovjek ne posjeduje slobodan izbor i njegova djela su stvorena od strane Boga (i ovaj stav je također proizveden iz sveuobuhvatnosti Božije volje).

5. Dobro i loše djela ne dolaze od njihove biti, nego su šerijatska. Pravda je također šerijatska, a ne racionalna (nasuprot mutezilijskog pravca).

6. Nije nužno Bogu da poštuje zakon blagosti i prečeg (nasuprot mutezila).

7. Čovjekova moć nad djelima jeste istovremena sa njim, i ne prethodi ga (nasuprot mutezila i filozofa).

8. Apsolutna transcendencija, znači da nema nikakve sličnosti ili vrsnosti Boga i ostalih bića. (nasuprot mutezila).

9. Čovjek ne stvara svoja dela, nego ih prima (obrazloženje ehlu sunne u vezi stvaranja dela).

10. Boga na Sudnjem danu možemo videti i očima (nasuprot mutezilija i filozofa).

11. Fasik (griješnik) je vjernik (nasuprot havaridža koji tvrde da je fasik nevjernik, i mutezilija koji vjeruju u položaj između dva položaja).

12. Nema smetnje da Bog oprosti robu bez ikakvog pokajanja, kao što može i da kazni vjernika (nasuprot mutezila).

13. Šefat je moguć (nasuprot mutezila).

14. Bogu nije dopušteno da laže i prekrši obećanje.

15. Svijet je nastao u vremenu (nasuprot mutezila).

16. Božija riječ je pravječna, ali unutarnja riječ, ne spoljašnja (obrazloženje vjerovanja ehlu sunne).

17. Božija djela nemaju korist i svrhu (nasuprot mutezila i filozofa).

18. Obavezivanje preopterećujim zaduženjima nema prepreku (nasuprot filozofa i mutezila).

 

Izvori:

1.Taftazani, Sharh al-Aqeed al-Nasafia,str. 36 -102,

2. “Asha'ira” in: Birinjkar, Rida. Ashna'i ba firaq wa madhahib Islami

Pitanja i odgovori