Godišnjica preseljenja utemeljitelja Islamske Republike Iran, imama Homeinija

U petak, 3. juna 2022. godine, u Sarajevu je održan  program povodom trideset i treće godišnjice smrti imama Homeinija, mir neka je s njim, u organizaciji Fondacije “Mulla Sadra”. Program je održan u sali Unitic centra, koja ima kapacitet oko 400 sjedišta. Program je otvoren učenjem časnog Kur’ana poznatog učača Mustafe Kubata.

Nakon učenja Kur´ana prisutnima se obratio direktor Fondacije “Mulla Sadra” gospodin Ghobad Suleimani. Prisutne je podsjetio na ulogu imama Homeinija u oživljavanju vjere i vjerske misli općenito u čitavom svijetu, a posebno u buđenju islamske misli i položaja islama kao religije. Nakon obraćanja gospodina Suleimanija prisutni su mogli poslušati izvođenje ilahije koju je za ovu priliku pripremio hor “Sejfullah” iz Konjica.

Potom se prisutnima obratio predstavnik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Ekrem Tucaković. Gospodin Tucaković je u svom izlaganju kazao kako je imam Homeini velika ličnost u cjelokupnoj historiji čovječanstva, a posebno islamskoj. Dodao je kako zapadni istraživači pobjedu Islamske revolucije smatraju jednom od velikih prekretnica u historiji islama, ili drugim riječima kazano, to je tačka na kojoj je zaustavljena defanziva i dekadencija islama. Također je naglasio da je imam Homeini muslimanima svijeta ponudio jednu praktičnu i izvodljivu islamsku misao, koja ne samo da je izvodljiva nego se pokazala izuzetno uspješnom kao ideja koja je  dostupna svakom čovjeku pa i čitavom čovječanstvu. Na kraju svoga obraćanja izrazio je i nadu da će djela, radovi i knjige imama Homeinija biti u većoj mjeri dostupni bosanskoj javnosti.

Nakon obraćanja gospodina Tucakovića izvedbom ilahije počastio nas je hor Bosansko-perzijskog koledža.

Kao treći govornik na ovom skupu obratio se i hafiz Ensar Karaman, koji je radio na lekturi i prijevodu nekoliko knjiga imama Homeinija. On je kazao da je čitajući i radeći na njegovim knjigama postao uvjeren kako je autor tih knjiga morala biti jedna nesvakidašnja ličnost, koja ne samo da je bila intelektualac i veliki mislilac nego je posjedovala golemu duhovnu veličinu i posebnost koja krasi samo rijetke ljude.

Nakon toga su učenici Bosansko-perzijskog koledža izveli recitacije na perzijskom i bosanskom jeziku.

Hor “Sejfullah” izveo je i svoju posljednju bosansku ilahiju na ovom skupu koja govori o Imamu Mehdiju.

Program je završen emitovanjem desetominutnog dokumentarnog filma o životu imama Homeinija, koji je pripremio gospodin Kenan Čorbo.

Pitanja i odgovori