Šejh Abbas Qomi

Šejh Abbas Qomi ubraja se među značajnije islamske učenjake 14. stoljeća po Hidžri. Rođen je u gradu Komu (Iran) 1875. godine. U 26. godini otputovao je u Nedžef (Irak), gdje je ostao šest godina, nakon čega se vratio u Kom, gdje se do kraja života bavio izučavanjem i predavanjem islamskih nauka. Njegova  najpoznatija knjiga jeste Ključevi dženneta – zbirka dova i djela za sve dane i mjesece u godini, koji se prenose od Poslanika, s. a. v. s. i Imama. Osim ovog djela, Qomi je napisao i mnoga druga, iz oblasti ahlaka, fikha, historije islama, hadisa.

Pitanja i odgovori