Smokva

Ahmed ibn Muhammed ibn Abdullah al-Nišaburi prenio je od Mu­hammed ibn ‘Arafa, koji je rekao: “Bio sam u Horasanu za vrijeme Imama Ride – mir neka je na nj – i halife Me'muna. Rekao sam Imamu Ridi: ‘O sine Allahova Poslanika, šta kažeš o jedenju smokvi?’ On je odgovorio: ‘To je dobro za kolike, stoga ih jedite.’”

Od Imama Al-Baqira – mir neka je na nj – prenosi se da je rekao: “Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – je rekao: ‘Jedite smokve, jer one su korisne za kolike. Jedite manju količinu ribe, jer njeno meso slabi ti­jelo i povećava sluz i čini dušu grubljom.’”

Prenosi se od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – da je rekao: “Jedenje smokve osvježava tjelesna oštećenja i korisno je za vjetar i ko­like. Zato jedite puno smokve dnevno, a u noći je jedite umjereno.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori