Dječija epilepsija

Abdullah ibn Zubejr al-Avid, jedan od šiijskih isposnika, prenio je od Abdullaha al-Mufaddala al-Nawfajla, od njegova oca, koji je kazao:

“Čovjek se požalio Imamu Es Sadiku – mir neka je na nj – i rekao: ‘Imam sina kojeg ponekad obuzmu vjetrovi nadutosti. Izgubio sam svaku nadu za njeg zbog tegobe i bolesti koja ga je snašla. Ako to držiš uput­nim, o sine Allahova Poslanika, moli Allaha, Moćnog, Sveobuhvatnog da on bude izliječen.’” On (prenosilac) je rekao: “Imam je molio za njeg, te je kazao: ‘Napiši suru Al-Hamd sedam puta i stavi taj papir u šafran i mošus.Tada to properi sa vodom i neka on pije tu vodu mjesec dana. On će biti izliječen, ako Bog da.’” Čovjek je rekao: “Činili smo to jednu noć i više se nije ponovilo. On je bio miran i mi smo odahnuli.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori