Za razne bolesti

Abdullah i Al-Husejn, Bistamovi sinovi, prenijeli su od Ahmeda ibn Ribaha al-Mutabbiba, koji je spomenuo te lijekove i rekao da mu ih je pokazao Imam – mir neka je na nj – i da je dao jamstvo za njih. On (Ah­med) je rekao:

“Oni će biti korisni, ako Allah hoće, za crnu i žutu žuč, za sluz, bol u stomaku, povraćanje, groznicu, probleme s rukama i stopalima, upalu porebrice (pleure), zastoj urina, oslabljenost crijeva, bol u stomaku, jetru i vrućinu u glavi. Potrebno je ustezati se od suhih hurmi, ribe, sirćeta i bu­ranije. Te osobe bi trebale piti zirabadžu(zdjelu šećera, badema i sirćeta pomiješano) sa sezamovim uljem. Oni će to piti tri dana dva miskaladnevno. Ja bih im dao jedan miskaldnevno, ali je Imam –mir neka je na nj – rekao: ‘Sva miskala.’ I rekao je da su Božiji Poslanici prenijeli to našem Poslaniku – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i nje­govu porodicu.”

“Uzmi jedan ratlprečišćene casiafistulei istopi je u jednom ratluvode u trajanju od jednog dana i jedne noći. Izvadi je, a potom filtriraj čistu vodu, a ostatke odbaci. Dodaj čistoj pročiščenoj tekućini jedan ratlmeda, jedan ratldunje i 40 miskala ružinog ulja. Prokuhaj to na lagahnoj vatri dok ne nabrekne. Potom to ukloni sa vatre i ostavi da se ohladi. Kada se ohladilo, dodaj tome tri miskala sljedećih sastojaka: bibera, dugog bibera, cimeta, čehno luka, cardamoma, džumbira, kineskog ci­meta, i orašćić (malajskog) drveta. Sve to samelji i prosij, potom izmiksaj i stavi u zeleni zemljani ćup ili u odgovarajuću bocu. Pij dva miskala od toga na prazan stomak i bit će ti od koristi voljom Uzvešenog Allaha. To je korisno za sve što je spomenuto, za žuticu, za stalnu neprestanu groznicu od koje usljed straha može nasati porebrica, i za visoku tem­peraturu.”

Pitanja i odgovori