Gripa

Ejub ibn Omer je prenio od Muhammeda ibn Isaa, od Kamila, od  Muhammeda ibn Ibrahima al-Džufija, koji je rekao:

“Čovjek se požalio Abu Hasanu al-Ridi, mir neka je na nj, na gripu i bolove koji ga gotovo ubijaju. Zamolio ga je da zamoli Allaha, Moćnog, Sveobuhvatnog za nj, jer od mnogih lijekova koje je uzimao nikakve ­koristi nije vidio. Nasuprot tome, žestina bola se pojačala. Imam se nasmi­jao i rekao: ‘Teško tebi, naša molitva Allahu ima težinu, i ja molim Allaha da ti to olakša Svojom moći i Svojom snagom. Kada ti se bol po­jača i kada budeš u agoniji od njega, uzmi jedan orah i ubaci ga u vatru, drži ga sve dok mu jezgra ne bude pečena, a ljuska promijenila izgled. Tvoj bol će se povući odjednom.’ Čovjek je poslije rekao: ‘Tako mi Al­laha, učinio sam to samo jednom i gripa se povukla, voljom Allaha, Moćnog, Sveobuhvatnog.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori