Prehlada želuca i lupanje srca

Muhammed ibn Ali ibn Arandžawayh al-Mutathabbib prenio je od Abdullaha ibn Osmana da je ovaj rekao:

“Požalio sam se Imamu Džaferu es-Sadiku – mir neka je na nj – na studen u mom abdomenu i na uznemirenost srca. On je rekao: ‘Šta misliš o lijeku moga oca, sveobuhvatnom lijeku?’ Odgovorih: ‘O sine Allahova Poslanika, a šta je to?’ On je kazao: ‘To je dobro poznat lijek među našim sljedbenicima.’ Rekoh: ‘Moj Imamu i vođo, ja sam jedan od njih, stoga mi to opiši da bih ga mogao koristiti i davati ljudima.’ On odgo­vori: ‘Uzmi jednake količine šafrana, pyrethrima, indijskog narda, carda­moma, bijelog kukurijeka, bunike i bijelog bibera; kao i dva omjera abarfyuna. Izmelji ih, prosij u komadu platna od svile i izmiješaj sa dvostrukom količinom meda iz kojeg su uklonjeni pjena i ostaci. Daj zrno toga u uvarku od vode od kumina onome koga je snašlo lupanje srca i hladnoća u abdomenu. On će biti izliječen, ako Bog da.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori