Nemogućnost kontrolisanja urina

Muhammed ibn Ibrahim al-Alawi prenio je od Faddala, od Muham­meda ibn Basira, od njegova oca, koji je rekao:

“Amr al-Afraq požalio se Imamu Baqiru – mir neka je na nj – na ne­kontrolisano kapanje mokraće. Imam je odgovorio: ‘Uzmi divlju rutvicu, operi je šest puta u hladnoj vodi i jednom u toploj vodi, potom je osuši u hladu i pomiješaj sa čistim uljem. Pij to na prazan stomak i to će ti obus­taviti nekontrolisanu mokraću, ako Bog da.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori