Lepra

Ibrahim je prenio od Husejna ibn Ali ibn Faddala i Husejn ibn Ali ibn Jaqtina, Sa'dana ibn Muslima, od Ishaq ibn Amara, od Abu Abdillaha es-Sadiqa – mir neka je na nj – da je on rekao:

“Veća rasprostranjenost dlačica u nosu predstavlja zaštitu od lepre.” Prenosi se od Salame ibn Omera al-Hamdanija, koji je rekao: “Ušao sam u Medinu, otišao do Abu Abdillaha – mir neka je na nj – i rekao: ‘O sine Allahova Poslanika, ja sam skupio pripadnike svoje kuće za hadždž, došao sam kod tebe da zatražiš zaštitu za sve njih od bolesti koja je mene snašla – to je ‘zla bolest’. Imam reče: ‘Idi i stani pored mezara Allahova Poslanika – mir neka je na nj – i u sjeni njegove blagodarnosti i zaštite napiši suru Al-An'am. Papir stavi u vodu i pij tu vodu sa medom. Bolest će biti uklonjena.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori