Kamenac

Muhammed ibn Hakim prenio je od Muhammeda ibn al-Nadra, učitelja djeteta Imama Abu Džafera – mir neka je na nj – da je on rekao:

“Požalio sam se Imamu na moju patnju od kamenca. A on mi reče: ‘Teško tebi, a šta je sa sveobuhvatnim lijekom moga oca?’ Rekoh: ‘Moj vođo i Imamu, opiši mi ga.’ On reče: ‘Mi ga imamo.’ Potom pozva: ‘Djevojko, donesi mi zelenu posudu!’’ Muhammed al-Nadr je kazao: “Ona je donijela lijek i on je uzeo jedno zrno od nj i rekao: ‘Pij ovo zrno sa rutvicinom vodom ili sa uvarkom od radiša, i bit ćeš izliječen.’” Al-Nadr je rekao: “Uzeo sam to po preporuci i tako mi Allaha, ja nisam os­jetio bol sve do danjašnjeg dana.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori